โปรแกรมPOS ขายสินค้าหน้าร้านและโปรแกรมร้านอาหาร ที่ลูกค้าบอกต่อและซื้อซ้ำมากที่สุด

 

อาคาร อมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่       :     135/17 อาคารอมรพันธุ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้น 8  ถนนรัชดาภิเษก ซอย 7 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

E-mail    :     sale@real4pos.com


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

สำนักงาน กรุงเทพ

                    Tel : 089-925-4491        Line ID : @realtech

                    Tel : 081-741-4466        Line ID : 0817414466

                    Tel : 094-480-6161        Line ID : 0944806161

E-mail  :  sale@real4pos.com             


สาขา เชียงใหม่

                     Tel : 094-480-9153       Line ID : 0944809153

                     Tel : 094-480-9154       Line ID : 0944809154                                     

 


สาขา โคราช

                      Tel : 094-480-9150       Line ID : 0944809150

                      Tel : 094-480-9151       Line ID : 0944809151   

                      Tel : 094-480-9152       Line ID : 0944809152       


สาขา ขอนแก่น

                       Tel : 081-741-4466       Line ID : 0817414466

                       Tel : 089-925-4491       Line ID : @realtech